Hed­ra­de bort­gång­na

Frida - - Kändis -

49 namn vi­sa­des på en stor bild­skärm me­dan Jus­tin sjöng Pur­po­se un­der sin kon­sert i Or­lan­do. Nam­nen till­hör­de de som blev skjut­na på en gay­klubb i sta­den en må­nad ti­di­ga­re. Jus­tin hed­ra­de även Christi­na Grim­mie, kom­pi­sen och kol­le­gan som sköts till döds av ett fan ef­ter sin kon­sert. In­te många fans lyc­ka­des hål­la tå­rar­na bor­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.