Mo­ney, mo­ney, mo­ney

Frida - - Kändis -

Un­der tur­nén från den 9 mars till den 29 no­vem­ber kan Bie­ber räk­na med en, milt sagt, fet lö­ne­check. En­ligt De­gy En­ter­tain­ment får näm­li­gen 22-åring­en 8,5 mil­jo­ner svens­ka kro­nor för var­je ge­nom­förd kon­sert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.