Kra­ma­de Christi­ne

Frida - - Kän­dis -

Hur var det på in­spel­ning­en?

– Det är väl­digt myc­ket dö­tid ef­tersom det är så myc­ket med ljus och ljud som ska fix­as. Ef­ter en tag­ning kan det ta en halv­tim­me in­nan du kör näs­ta. För mig är det svårt att hål­la up­pe ener­gin för jag är först jät­te­pigg och blir se­dan astrött. Jag bru­kar ba­ra äta jät­te­myc­ket go­dis.

Hur var det att job­ba med Björn Kjell­man och Christi­ne Melt­zer?

– Jag har ju va­rit ett fan av dem hur länge som helst, spe­ci­ellt Christi­ne. Jag är upp­vux­en med Hey Ba­be­ri­ba. Igår hit­ta­de jag fle­ra band från 2005 när jag är åt­ta år och spe­lar kung­a­fa­mil­jen fram­för ka­me­ran. De har in­spi­re­rat mig så myc­ket. Jag har en scen när jag får kra­ma Christi­ne och det var in­te svårt att gö­ra den sce­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.