Ny ta­tu­e­ring

Frida - - Kändis -

För­u­tom fan­sen får Shawns fa­milj myc­ket av hans kär­lek. Så pass myc­ket att när han ny­li­gen gjor­de sin förs­ta ta­tu­e­ring val­de att in­vol­ve­ra dem.Ta­tu­e­ring­en, som fö­re­stäl­ler en gi­tarr, en stad och en skog göm­mer näm­li­gen en gul­lig hem­lig­het.

– Det som ser ut som en skug­ga från trä­den är egent­li­gen den ljud­våg som bil­das när mi­na för­äld­rar och min sys­ter sä­ger ”jag äls­kar dig”. Jag spe­la­de in de­ras rös­ter, och ljud­vå­gor­na som bil­da­des spa­ra­de jag. Jag har fun­de­rat på den här ta­tu­e­ring­en väl­digt, väl­digt länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.