Vack­ra fans

Frida - - Kändis -

När Shawn in­te job­bar läg­ger han myc­ket av sin fri­tid på so­ci­a­la me­di­er, nå­got som han ti­di­ga­re såg som en trå­kig ar­bets­upp­gift.

– För­ut tyck­te jag det var job­bigt att he­la ti­den upp­da­te­ra men jag kän­de mig tvung­en för att nå ut. Idag är det ba­ra kul, jag läg­ger upp

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.