Bröt ihop

Frida - - #Jaggillarmig -

Ef­ter fle­ra år av för li­te mat och mas­sor av trä­ning bör­ja­de hon må allt säm­re, krop­pen var ut­mat­tad och den gla­da Ma­til­da var som bort­blåst. – En dag när jag var ute och sprang

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.