“Han var helt is­kall”

Frida - - Love -

Ma­til­da, 18 år, vet hur svårt det kan va­ra att gå vi­da­re ef­ter ett för­hål­lan­de. Hon ha­de va­rit ihop med sin kil­le Li­nus i ett år när han be­rät­ta­de att han in­te vil­le va­ra ihop läng­re. Men han gav ing­en yt­ter­li­ga­re för­kla­ring.

– Han var helt is­kall och var som en an­nan män­ni­ska, det var näs­tan det värs­ta. Da­gen in­nan ha­de han sagt att han äls­ka­de mig, men nu måd­de han plöts­ligt då­ligt och viss­te in­te läng­re vad han vil­le.

Först var Ma­til­da choc­kad och led­sen, men ef­ter någ­ra da­gar blev hon för­vir­rad och vil­le ha en för­kla­ring till var­för han ha­de gjort slut. Hon tänk­te på ho­nom kon­stant och und­ra­de om det verk­li­gen var

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.