Li­ka som bär

Frida - - Frida -

Hej! Är det ba­ra jag som tyc­ker att An­sel Elgort och Ky­go är sjukt li­ka varand­ra? De skul­le kun­nat va­ra brö­der, ha­ha!

/El­la

Kan det va­ra så att An­sel och

Ky­go är släkt?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.