Skriv om 90-tals­band

Frida - - Frida -

Hej FRI­DA! Jag äls­kar verk­li­gen er tid­ning och ni har gett mig många tips. Men det är en sak som jag skul­le vil­ja att ni tog upp, näm­li­gen fle­ra ar­tis­ter och lå­tar som var kän­da för många år se­dan (själv äls­kar jag 90-ta­let!) Ni skri­ver myc­ket om kän­da ar­tis­ter i nu­tid men jag, och för­mod­li­gen and­ra, skul­le vil­ja lä­sa mer om Spice Girls, Nir­va­na, Back­stre­et boys - you na­me it! Kul med om­väx­ling! /Spi­ce­girl

Svar: Hej Spi­ce­girl! Så kul att du gil­lar äld­re musik (vi väx­te själ­va upp un­der ti­den då Spice Girls och BSB var som störst). För oss är det vik­tigt att va­ra ak­tu­el­la och ge lä­sar­na det se­nas­te om era fa­vo­ri­ti­do­ler. Ef­tersom de band du näm­ner in­te finns läng­re blir det li­te svårt. Hop­pas du för­står vår tan­ke och gil­lar tid­ning­en än­då. Kram, FRI­DA

re­dak­tio­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.