Fans i bi­len

Frida - - Kändis -

Mar­cus: Det var i Fin­land! Det hände för två da­gar se­dan.Vi var där en del nu ock­så och de är väl­digt en­ga­ge­ra­de och det är väl­digt kul. Så när vi var ute och åk­te bil och stan­na­de så öpp­nar de dör­ren och hål­ler sig fast i sä­tet. Det var helt crazy!

Blev ni in­te räd­da? Vad är det gal­nas­te ett fan har gjort?

Mar­cus: Nej, det är ba­ra väl­digt ro­ligt. Mar­ti­nus: Vi satt där in­ne och ba­ra skrat­ta­de.

När tyc­ker ni det är job­bigt att va­ra kän­da?

Mar­ti­nus: Det har in­te hänt än, men jag vet in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.