Rädd för att va­ra en­sam

Frida - - Kändis -

I en in­ter­vju med tid­ning­en Ma­rie Clai­re be­rät­tar den brit­tis­ka popstjär­nan om sve­ket.

– Jag trod­de he­la ti­den att jag kun­de li­ta på ho­nom och att han ald­rig skul­le för­sö­ka sty­ra mig i fel rikt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.