Dig själv i fo­kus

Kom­mer kär­le­ken vär­ma dig i vin­ter el­ler finns det in­te plats för en part­ner i ditt liv just nu? Gör FRIDAs kär­lek­s­test och få re­da på re­sul­ta­tet!

Frida - - Love - Av: JULIA KNAVE

1. Din kom­pis har bju­dit in dig på film­kväll men så skri­ver din crush och frå­gar om ni ska ses. Vad gör du? 4. Din crush går för­bi dig i skolkor­ri­do­ren och för­sö­ker fånga din blick. Du…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.