HJK voit­ti Sta­din der­byn

Ot­te­lun ylei­sö­mää­rä oli pie­nin pai­kal­li­sot­te­lui­den kol­mi­vuo­ti­ses­sa his­to­rias­sa.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Veik­kaus­lii­gan kol­mas Sta­din der­by HJK:n ja HIFK:n vä­lil­lä rat­ke­si HJK:n voit­toon maa­lein 2–1. HJK vei ni­miin­sä kau­den pai­kal­lis­koh­taa­mi­sis­ta kak­si.

HJK on täl­lä kau­del­la Hel­sin­gin her­ra. Isän­tä­jouk­ku­ee­na tiis­tai-il­lan ot­te­lus­sa toi­mi­nut Klu­bi kaa­toi odo­te­tus­ti sar­ja­pai­kas­taan tais­te­le­van HIFK:n 2–1 (0–0). Lii­ga­kau­den kol­mes­ta der­bys­tä HJK voit­ti siis kak­si ja ker­ran pe­lat­tiin ta­san.

Rat­kai­sun am­pui vart­ti en­nen lop­pua Ant­ho­ny An­nan. HIFK:n maa­li­vah­ti To­mi Maa­no­ja nyrk­kei­li ihan­ne­kor­kui­sen kes­ki­tys­pal­lon eteen­sä, ja gha­na­lai­nen si­joit­ti nah­ka­kuu­lan maa­ta pit­kin oi­keal­le alas.

Avaus­maa­lia saa­tiin odot­taa ai­na 55. mi­nuu­til­le as­ti. En­sim­mäis­tä ker­taa avauk­ses­sa lai­na­pes­tin­sä ai­ka­na pe­lan­nut Ras­mus Schül­ler kes­kit­ti va­sem­mal­ta nap­pi­pal­lon maa­lin eteen, ja ni­ge­ria­lai­nen Vincent Ono­vo pus­ki pal­lon vas­tus­ta­mat­to­mas­ti ry­sään.

Ta­soi­tus­ta ei tar­vin­nut odot­taa kau­aa. HJK:n verk­ko hei­lui jo 61. mi­nuu­til­la. HIFK:n kon­ka­ri­kär­ki Mi­kael Fors­sell an­toi lois­ta­van kan­ta­pää­syö­tön oi­keal­la puo­lel­laan ol­leel­le Alek­si Ris­to­lal­le, jo­ka si­joit­ti pal­lon al­le kym­me­nes­tä met­ris­tä ta­ka­nurk­kaan ohi vas­taan ryn­nän­neen Mar­kus Uusi­ta­lon.

Tuuk­ka And­berg, 19, pe­la­si en­sim­mäis­tä ker­taa HIFK:n avauk­ses­sa. Nuor­ta voi­maa löy­tyi myös täh­ti­rin­to­jen kes­ki­ken­täl­tä, kun vas­ta 18-vuo­tias Tom­mi Jy­ry de­by­toi lii­ga­ta­sol­la pe­la­ten 80 mi­nuut­tia.

Kak­si­kol­le au­ke­si paik­ka avauk­ses­sa, kun pää­val­men­ta­ja Ant­ti Muu­ri­nen sääs­te­li run­ko­mie­hi­ään per­jan­tain elin­tär­ke- ään jum­bo­kamp­pai­luun JJK:ta vas­taan. Ti­lan­net­ta ede­saut­toi Jy­ryn osal­ta myös kap­tee­ni Mi­ka Väy­ry­sen pe­li­kiel­to. JJK on kol­me pis­tet­tä pe­räs­sä HIFK:ta.

Ot­te­lun alun pe­rus­teel­la ei ol­lut epä­sel­vää, kum­pi jouk­kue tu­lee pe­liä vie­mään. En­sim­mäis­ten 20 mi­nuu­tin ai­ka­na HJK sai pe­rä­ti seit­se­män kul­ma­pot­kua.

Voi­tol­la oli ko­va hin­ta. Mi­ka Leh­ko­suo jou­tui te­ke­mään kak­si vaih­toa jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa louk­kaan­tu­mis­ten vuok­si. En­sin Han­nu Pat­ro­nen kor­vat­tiin 25. mi­nuu­til­la Valt­te­ri Ve­sia­hol­la, ja vain rei­lut vii­si mi­nuut­tia myö- hem­min Evans Men­sah louk­ka­si jal­kaan­sa. Hä­nen ti­lal­leen kir­ma­si ja­pa­ni­lai­nen, vas­ta vii­me VPS­pe­lis­sä to­si­toi­miin pit­kän pois­sao­lon jäl­keen pa­lan­nut Ato­mu Ta­na­ka.

Kau­den vii­mei­nen Sta­din der­by jäi ylei­sö­mää­räl­tään pie­nim­mäk­si der­by­jen kol­mi­vuo­ti­ses­sa his­to­rias­sa: 8 567 kat­so­jaa. Vuo­des­ta 2015 al­kaen on pe­lat­tu yh­dek­sän der­byä, jois­ta jo­kai­ses­sa oli ai­em­min yli 10 000 kat­so­jaa Töö­lön jal­ka­pal­los­ta­dio­nil­la, jo­ka ny­kyi­sin on ni­mel­tään Te­lia 5G -aree­na. ISMO UUSITUPA HS, CHRISTOS ZAVROS

FAKTA Toi­nen ot­te­lu

Tiis­tain toi­ses­sa lii­gaot­te­lus­sa IFK Ma­rie­hamn voit­ti ko­to­naan Tu­run FC In­te­rin maa­lein 2–1 (1–0).

MIKA RANTA / HS

HIFK:n Juk­ka Hal­me (vas.) ja Ot­to-Pek­ka Jur­vai­nen (oik.) yrit­ti­vät es­tää HJK:n Dem­ba Sa­va­gen lau­kaus­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.