Wal­ta­ria sei­näs­sä

HS Metro - - TO -

Muu­tin Van­taan Ki­vis­töön hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä. Löy­sin it­sel­le­ni ja kah­del­le kis­sal­le­ni täy­del­li­sen yk­siön vii­me vuon­na val­mis­tu­nees­ta ker­ros­ta­los­ta. Muut­toa­pu­ni, mänt­sä­lä­läi­nen vel­je­ni ja kä­ly­ni oli­vat iloi­ses­ti yl­lät­ty­nei­tä, kun kaik­ki ohi­kul­ki­jat ter­veh­ti­vät ja kat­soi­vat mei­tä ys­tä­väl­li­ses­ti sil­miin.

Pi­hal­la so­jot­ta­vat kol­me nos­to­kur­kea ovat apu­na uusien ker­ros­ta­lo­jen ra­ken­ta­mi­ses­sa, joi­ta ko­ho­aa alu­eel­le kuin sie­niä sa­teel­la. Ra­ken­ta­mi­sen ja jat­ku­vas­ti nouse­vien len­to­ko­nei­den ta­kia Ki­vis­tös­sä on tun­ne sii­tä, et­tä jo­ta­kin ta­pah­tuu kai­ken ai­kaa. Oli­si­ko se syy­nä sii­hen, et­tä alu­eel­la asuu pal­jon nuo­ria ja nuo­rek­kai­ta ih­mi­siä?

Ki­vis­tön ark­ki­teh­tuu­ris­ta syn­tyy vai­ku­tel­ma, et­tä toi­min­nal­li­suut­ta ja viih­tyi­syyt­tä on mie­tit­ty ihan oi­keas­ti. Löy­sin oman ta­lo­ni ki­vi­ja­las­ta laa­tan, jos­sa on kul­tai­sin kir­jai­min teks­ti ”Om­nia causa fiunt”, suo­mek­si siis "kai­kel­la on tar­koi­tus". Lä­hei­sen ta­lon sei­näs­sä on puo­les­taan ote Mi­ka Wal­ta­rin Si­nu­he egyp­ti­läi­ses­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.