OPISKELIJOILLE LI­SÄÄ HYVITYKSIÄ

HS Metro - - UUTISET -

K-ryh­mä ryh­tyy tar­joa­maan kor­kea­kou­luis­sa ja am­mat­ti­kor­kea­kou­luis­sa opis­ke­le­vil­le kym­men­ker­tai­ses­ti kan­ta-asiak­kuus­pis­tei­tä os­tok­sis­ta. Kaup­pa­ryh­män mu­kaan tä­mä tar­koit­taa vii­den pro­sen­tin os­to­hy­vi­tys­tä edel­li­sen kuun ruo­kaos­tok­sis­ta. Os­to­hy­vi­tys mak­se­taan niin sa­not­tu­na Plus­sa-ra­ha­na. Vaa­ti­muk­se­na hy­vi­tyk­sel­le on se, et­tä ruo­kaos­tok­set K-ruo­ka­kau­pois­ta ovat ol­leet ka­len­te­ri­kuu­kau­den ai­ka­na yli 75 eu­roa. Opis­ke­li­jan kan­ta­asia­kas­e­tu an­ne­taan vain al­le 32-vuo­tiail­le opiskelijoille.

Ku­vas­sa K-kau­pan Rei­lun kau­pan mer­kil­lä va­rus­tet­tu ba­naa­ni.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.