Myrk­kye­läi­miä Bri­tan­nian ve­sis­sä

HS Metro - - UUTISET -

AIh­mi­sel­le hen­gen­vaa­ral­li­sia por­tu­ga­lin­so­ta­lai­vo­ja on ta­vat­tu poik­keuk­sel­li­sen suu­ria mää­riä Cornwal­lin ja Wa­le­sin ran­ni­kol­la Bri­tan­nian län­ti­sim­mäs­sä osas­sa, ker­too maan yleis­ra­dio­yh­tiö BBC. Hen­gen­vaa­ran ai­heut­ta­vat eliön myr­kyl­li­set polt­tiais­lon­ke­rot.

Puo­li­tyh­jäl­tä il­ma­pal­lol­ta näyt­tä­vät por­tu­ga­lin­so­ta­lai­vat (Phy­sa­lia phy­sa­lis) ovat po­lyyp­pie­läi­miä. Ne kuu­lu­vat ih­mi­sil­le vaa­ral­li­sim­piin polt­tiai­se­läi­miin, joi­ta ta­va­taan läm­pi­mil­lä me­ria­lueil­la muun muas­sa Poh­joisAt­lan­til­la, In­tian val­ta­me­rel­lä ja Tyy­nel­lä­me­rel­lä.

Me­duuso­ja muis­tut­ta­va, hyy­te­lö­mäi­nen por­tu­ga­lin­so­ta­lai­va ei ole yk­si eliö vaan useis­ta po- lyy­peis­tä koos­tu­va eliöyh­dys­kun­ta. Muun muas­sa pik­ku­ka­lois­ta muo­dos­tu­van ra­vin­ton­sa se tap­paa jo­pa 30-met­ri­sil­lä polt­tiais­lon­ke­roil­laan.

Ni­men­sä eliön ar­vel­laan saa­neen sii­tä, et­tä sen kol­mio­mai­nen virt­sa­rak­ko muis­tut­taa muo­dol­taan 1400- ja 1500-lu­vun por­tu­ga­li­lais­ten so­ta­lai­vo­jen pur­jei­ta.

Por­tu­ga­lin­so­ta­lai­vo­ja on BBC:n mu­kaan ajau­tu­nut Bri­tan­nian ran­ni­kol­le vii­me­ai­kais­ten myrs­ky­jen seu­rauk­se­na.

Nii­den pis­tos on ih­mi­sel­le erit­täin ki­vu­lias ja saat­taa jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa joh­taa kuo­le­maan.

Por­tu­ga­lin­so­ta­lai­va.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.