Pom­miuh­kauk­set le­vi­si­vät Mos­ko­vaan

HS Metro - - UUTISET -

VENÄJÄ Maa­nan­tai­na eri A puo­lil­la Ve­nä­jää al­ka­nut pom­miuh­kaus­ten sar­ja saa­vut­ti kes­ki­viik­ko­na Mos­ko­van. Ve­nä­läi­nen uu­tis­ka­na­va Rus­sia To­day ker­toi kes­ki­viik­ko­na il­ta­päi­väl­lä, et­tä eva­kuoi­tu­jen mää­rä oli nous­sut jo yli 20 000 ih­mi­seen. Ve­nä­läi­sen uu­tis­toi­mis­to Tas­sin mu­kaan eva­kuoi­tu­ja oli­si yli 50 000. ”Ky­sees­sä vai­kut­taa ole­van pu­he­lin­ter­ro­ris­mi, mut­ta mei­dän on sel­vi­tet­tä­vä näi­den uh­kaus­ten paik­kan­sa­pi­tä­vyys”, sa­noi vi­ran­omais­läh­de uu­tis­toi­mis­to Tas­sil­le. Tas­sin saa­mien vi­ran­omais­tie­to­jen mu­kaan pu­he­lut al­koi­vat sa­maan ai­kaan ja jat­kui­vat eva­kuoin­tien alet­tua.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.