Elä­ke­läis­ten ve­ro­tus ale­ne­mas­sa

HS Metro - - UUTISET -

RUOTSI Ruot­sin hal­li­tus A lu­paa alen­taa elä­ke­läis­ten ve­ro­tus­ta yh­teen­sä 4,4 mil­jar­dil­la kruu­nul­la eli noin 460 mil­joo­nal­la eu­rol­la en­si vuon­na. Eh­do­tus si­säl­tyy hal­li­tuk­sen bud­jet­tiin, jo­ka on mää­rä esi­tel­lä en­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na. Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön mu­kaan ve­ron­alen­nus an­tai­si suu­rel­le osal­le elä­ke­läi­sis­tä noin 5 000 kruu­nua eli run­saat 500 eu­roa li­sää ra­haa vuo­des­sa. Elä­ke­läis­ten ve­ro­tuk­ses­ta on käy­ty Ruot­sis­sa tois­tu­vaa kes­kus­te­lua.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.