Työ­mat­ka pyö­rän sa­tu­las­sa

HS Metro - - UU­TI­SET -

Van­taa­lai­set Avia­po­lik­sen yri­tys­puis­ton työn­te­ki­jät ko­kei­le­vat täs­sä kuus­sa uu­den­lais­ta pal­ve­lua, jo­ka yh­dis­tää jouk­ko­lii­ken­teen ja säh­köi­sen, tai­tet­ta­van pol­ku­pyö­rän käy­tön. Ta­voit­tee­na on tes­ta­ta vä­hä­pääs­töis­tä vaih­toeh­toa työ­mat­ka­lii­ken­tees­sä.

Kuusi Äy­ri­tien yri­tys­puis­ton työn­te­ki­jää sai 4. syys­kuu­ta al­kaen mak­sut­ta käyt­töön­sä Hel­sin­gin seu-

Adun lii­ken­teen (HSL) seu­tu­li­pun ja tait­to­pyö­rän. Ko­kei­li­jat ovat ai­em­min käyt­tä­neet työ­mat­koi­hin­sa au­toa.

”Ta­voit­tee­na oli löy­tää hou­kut­te­le­va ja vä­hä­hii­li­nen vaih­toeh­to hen­ki­lö­au­ton käyt­töön työ­mat­ka­lii­ken­tees­sä. Jouk­ko­lii­ken­teen ja tait­to­pyö­rän yh­dis­tä­mi­nen voi­si ol­la ksi uusi rat­kai­su”, sa­noo pro­jek­ti­pääl­lik­kö Pia Ty­nys Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­luis­ta (HSY).

Ko­kei­lu on Van­taan kau­pun­gin, HSL:n ja HSY:n yh­tei­nen.

Kuusi työn­te­ki­jää tes­taa uu­den­lais­ta ta­paa liik­kua.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.