Uusi so­vel­lus löy­tää pal­ve­lut

HS Metro - - UUTISET -

Sel­lon kir­jas­tos­sa Lep­pä­vaa­ras­sa pai­kan­ne­taan nyt so­vel­luk­sen avul­la pal­ve­lui­den, ti­lo­jen ja ai­neis­ton si­jain­tia kir­jas­tos­sa. Pai­kas­to-ni­mi­nen Android-so­vel­lus on la­dat­ta­vis­sa il­mai­sek­si ja se näyt­tää käyt­tä­jäl­le rei­tin hae­tun koh­teen luo kir­jas­ton si­sä­ti­la­kar­tal­la.

Ko­kei­lun ta­voit­tee­na on ar­vioi­da si­sä­ti­la­pai­kan­nus­tek­nii­kan so­vel­tu­vuut­ta

Akir­jas­ton asia­kas­pal­ve­lun pa­ran­ta­mi­seen. Sa­mal­la ko­keil­laan sa­man tek­nii­kan so­vel­tu­vuut­ta myös mui­hin kau­pun­gin pal­ve­lui­hin.

Kokeilu päät­tyy syys­kuun lo­pul­la. Sel­lon kir­jas­ton mu­kaan vas­taa­vaa pai­kan­nus­so­vel­lus­ta ei ole ai­kai­sem­min to­teu­tet­tu kir­jas­to­ym­pä­ris­tös­sä Suo­mes­sa.

So­vel­lus jul­kis­te­taan tä­nään tors­tai­na Sel­lon kir­jas­ton la­val­la kel­lo 12 ja 16 pi­det­tä­vis­sä ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa.

So­vel­lus toi­mii Android­käyt­tö­jär­jes­tel­mäs­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.