IHMEPOIKA A:LLE TUNNUSTUSTA

HS Metro - - VIIHDE -

Räp­pä­ri Pa­le­facen kir­joit­ta­ma Ihmepoika A on va­lit­tu vuo­den 2017 par­haak­si oop­pe­rak­si kan­sain­vä­li­ses­sä Young Au­diences Music Awards (YAMawards) -kil­pai­lus­sa. Kil­pai­lus­sa pal­ki­taan par­hai­ta esi­merk­ke­jä oop­pe­ra­ta­lo­jen vii­mei­sim­mis­tä pro­jek­teis­ta nuor­ten ja las­ten kans­sa. YAMawards jär­jes­tet­tiin tä­nä syk­sy­nä 8. ker­ran. Mu­ka­na kil­pai­lus­sa oli 60 teos­ta ja 17 maa­ta. Ihmepoika A sai kan­tae­si­tyk­sen­sä Kan­sal­li­soop­pe­ran Al­min­sa­lis­sa huh­ti­kuus­sa 2017. Kar­ri Miet­ti­sen eli Pa­le­facen kir­joit­ta­ma ja Ti­mo Hie­ta­lan sä­vel­tä­mä ooppera kier­tää tä­nä syk­sys­tä al­kaen jo­pa 80 kou­lus­sa ym­pä­ri Suo­men.

Pa­le­facen kir­joit­ta­ma ooppera kier­tää nyt kou­lu­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.