Se­pi Kum­pu­lai­nen päät­ti le­vy­tys­tauon

HS Metro - - VIIHDE -

Ka­le­van­ka­dun lau­la­va ta­lon­mies -tai­tei­li­ja­ni­mel­lä tun­net­tu Se­pi Kum­pu­lai­nen on juu­ri jul­kais­sut en­sim­mäi­sen uu­den kap­pa­leen 16 vuo­teen. Ole roh­kea vaan -single löy­tyy nyt musiik­ki­pal­ve­luis­ta. Kap­pa­le on myös osa Nes­te K -huol­toa­se­mien mai­nos­kam­pan­jaa. Vuon­na 1991 jul­kais­tu de­byyt­ti­single Ar­mo­ton­ta me­noa nos­ti Kum­pu­lai­sen kan­san tie­toi­suu­teen. Pit­käs­tä le­vy­tys­tauos­ta huo­li­mat­ta ar­tis­ti on jat­ka­nut kier­tä­mis­tä ym­pä­ri Suo­men. Playground jul­kai­si vii­me vuon­na uu­den pai­nok­sen pit­kään lop­puun­myy­dys­tä Ka­le­van­ka­dun lau­la­va ta­lon­mies -al­bu­mis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.