10 ky­sy­mys­tä

HS Metro - - HUPIKLUBI -

1 Mit­kä kak­si maa­ta ja­ka­vat Saint-Mar­ti­nin saa­ren Ka­ri­bian­me­rel­lä?

2 Mi­kä on hur­ri­kaa­nin ma­ta­la­pai­neen kes­kuk­sen ni­mi­tys?

3 Ku­ka voit­ti ten­nik­sen US Ope­nin mies­ten kak­sin­pe­lin vuon­na 2017?

4 Kuin­ka mon­ta ko­ke­las­ta osal­lis­tuu syk­syn 2017 yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin?

5 Min­kä maa­lai­nen luon­non­kos­me­tiik­kay­ri­tys on Bo­dy Shop -ket­jun os­ta­nut Na­tu­ra?

6 Ku­ka oli en­sim­mäi­nen mi­nis­te­rin ar­vo­ni­men saa­nut am­mat­tiyh­dis­tys­joh­ta­ja?

7 Mi­kä on kau­pal­li­ses­ti eni­ten vil­jel­ty ome­na­la­ji­ke Suo­mes­sa?

8 Min­kä maan en­ti­nen pre­si­dent­ti on Mi­hail Saa­kash­vi­li?

9 Ku­ka on Höst­so­na­ten-oop­pe­ran sä­vel­tä­jä?

10 En­tä sa­man­ni­mi­sen elo­ku­van oh­jaa­ja?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.