JANI TOIVOLAN ELÄMÄKERRALLE

HS Metro - - PE -

Pää­kau­pun­ki­seu­dun kir­jas­to­jen Helmet-kir­jal­li­suus­pal­kin­to on myön­net­ty näyt­te­li­jä-kan­san­edus­ta­ja Jani Toi­vo­lal­le teok­ses­ta Mus­ta tu­lee iso­na val­koi­nen. Pal­kin­to­raa­din mu­kaan Toivolan elä­män­ta­ri­na on ”suo­ras­taan vim­mai­nen ker­to­mus it­sen­sä et­si­mi­ses­tä”. Raa­din mie­les­tä Toi­vo­la on myös ihail­ta­van po­si­tii­vi­nen. Li­säk­si elä­mä­ker­ran teks­tiä raa­ti kiit­tää kes­kus­te­le­vak­si ja hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­väk­si.

A

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.