KERTTU-TAMMA JUUTTUI JOKEEN

HS Metro - - UUTISET -

Län­si-Uu­den­maan pe­las­tus­lai­tos nos­ti kes­ki­viik­koil­ta­na yli kah­den tun­nin ajan jokeen juut­tu­nut­ta val­ta­vaa he­vos­ta. Yli tuhatkiloinen hol­lan­nin­työ­he­vo­nen Kerttu oli jos­tain syys­tä pois­tu­nut ai­tauk­ses­taan ja jou­tu­nut jokeen Kark­ki­las­sa. He­vo­sen ja­lat oli­vat osit­tain kiin­ni mu­tai­ses­sa joen­poh­jas­sa, ei­kä se pääs­syt kii­peä­mään jyr­käl­le ran­ta­pen­ke­reel­le. Pin­ta­pe­las­ta­jat pu­jot­ti­vat he­vo­sen al­le ja ta­ka­jal­ko­jen ym­pä­ri ve­to­lii­nat, joil­la es­tet­tiin he­vo­sen va­joa­mi­nen sy­vem­mäl­le. Kai­vin­ko­neel­la kai­vet­tiin pen­ke­reel­le he­vos­ta var­ten luis­ka, jo­ta pit­kin he­vo­nen saa­tiin au­tet­tua ylös.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.