Pe­to­se­päi­lys­tä syy­te suo­ma­lais­per­heel­le

HS Metro - - UUTISET -

Suo­ma­lais­per­het­tä epäil­lään olii­vien vil­je­lyk­seen liit­ty­vien, yli 200 000 eu­ron avus­tus- ja tu­ki­ra­ho­jen hui­jaa­mi­ses­ta Por­tu­ga­lin val­tiol­ta. Por­tu­ga­lin ylei­nen syyt­tä­jä syyt­tää suo­ma­lais­ta isää ja tä­män kah­ta ty­tär­tä ra­han­pe­sus­ta, asia­kir­jo­jen vää­ren­nök­ses­tä ja pe­tok­ses­ta ra­hoi­tus­vyyh­dis­sä, jos­sa yh­tä­kään olii­vi­puu­ta ei ole is­tu­tet­tu Al­gar­ves­sa si­jait­se­val­le maaa­lu­eel­le, val­ta­leh­ti Púb­lico kertoo verk­ko­si­vuil­laan tors­tai­na. Myös suo­ma­lais­ten ma­rok­ko­lai­nen yh­tiö­kump­pa­ni on syyt­tees­sä sa­mois­ta epäil­lyis­tä ri­kok­sis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.