Mi­nis­te­ri Hult­qvist saa pi­tää teh­tä­vän­sä

HS Metro - - UUTISET -

Ruot­sin puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Pe­ter Hult­qvist saa jat­kaa mi­nis­te­ri­nä toi­sin kuin vie­lä aiem­min en­na­koi­tiin. Op­po­si­tion por­va­ri­puo­lu­eet uh­ka­si­vat hei­nä­kuus­sa Ruot­sis­sa kär­jis­ty­neen hal­li­tus­krii­sin yh­tey­des­sä puo­lus­tus­mi­nis­te­riä epä­luot­ta­mus­lauseel­la. Taus­tal­la oli pai­kal­li­sen kul­je­tus­hal­li­tuk­sen tie­to­tur­vas­kan­daa­li. Tors­tai­na kak­si pie­nem­pää por­va­ri­puo­luet­ta, kes­kus­ta ja li­be­raa­lit, il­moit­ti­vat muut­ta­neen­sa mie­len­sä Hult­qvis­tin eron vaa­ti­mi­ses­ta. Näin hä­nen erot­ta­mi­sel­leen ei ole enem­mis­töä val­tio­päi­vil­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.