HEISKASELLA AIVOTÄRÄHDYS

HS Metro - - UUTISET -

Dal­las Star­sin NHL­jouk­ku­een har­joi­tus­lei­rin pi­täi­si al­kaa tä­nään, mut­ta yk­si jouk­ku­een tu­le­vai­suu­den kiek­koi­li­jois­ta puut­tuu ri­veis­tä. Puo­lus­ta­ja Mi­ro Heis­ka­nen, 18, oli vah­vas­ti läh­dös­sä en­sin tu­lok­kai­den tur­nauk­seen Tra­ver­se Ci­tyyn ja sii­tä koh­ti NHL-lei­riä. Mat­kan pi­ti al­kaa jo vii­me vii­kon alus­sa. ”En osaa sa­noa”, Heis­ka­nen vas­ta­si läh­tö­ky­sy­myk­seen. ”Lää­kä­rit sen päät­tää läh­den­kö vai en.” Heiskasella kä­vi mah­dol­li­sim­man huo­no tuu­ri. Hän sai CHL-ot­te­lus­sa Münc­he­niä vas­taan kyy­när­pääs­tä is­kun pää­hän­sä. Mi­ten sii­nä lo­pul­ta kä­vi? ”Aivotärähdys tu­li”, Heis­ka­nen vah­vis­ti HS:lle.

Mi­ro Heis­ka­nen ke­sän NHL-va­raus­ti­lai­suu­des­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.