NÄYTTELIJÄT IMPROVISOIVAT

HS Metro - - WKD -

Huo­men­na lau­an­tai­na MTV3:lla al­ka­vas­sa Älä jää­dy -viih­deoh­jel­mas­sa im­pro­vi­saa­tion kon­ka­rei­den tai­dot lai­te­taan koe­tuk­sel­le. Mu­ka­na ovat Pu­tous-oh­jel­mas­ta tu­tut Er­nest Law­son, Roo­pe Sal­mi­nen, Mik­ko Pent­ti­lä ja nuo­ri lu­paus Vee­ra Leh­ti­nen. Ne­lik­ko syös­tään oh­jel­mas­sa eri­lai­siin im­pro­teh­tä­viin stu­dio­y­lei­sön edes­sä. Li­säk­si jo­kai­ses­sa jak­sos­sa on yl­lä­tys­vie­ras. ” Im­pro on ai­na­kin mi­nul­le it­sel­le­ni ai­na ol­lut maa­gi­sin viih­teen la­ji. On to­si ki­va kat­soa, kun jo­ku me­nee esiin­ty­mään ja kaik­ki syn­tyy siel­lä ih­mis­ten sil­mien edes­sä”, Sal­mi­nen sa­noo tie­dot­tees­sa.

Uu­tuusoh­jel­man juon­taa Er­nest Law­son.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.