Käy­tös­tä pois­te­tut ote­taan käyt­töön

HS Metro - - WKD -

Täl­lä vii­kol­la vie­tet­tä­vän Hä­vik­ki­vii­kon päät­teek­si Hel­sin­gin Teu­ras­ta­mol­la lau­an­tai­na jär­jes­tet­tä­vä ruo­ka­hä­vik­ki- ja kier­to­ta­lous­fes­ti­vaa­li tar­jo­aa ruo­kae­lä­myk­siä, ideoi­ta ja mah­dol­li­suuk­sia kä­sil­lä te­ke­mi­seen. Ruo­ka-alan am­mat­ti­lais­ten, muo­toi­li­joi­den ja fes­ti­vaa­li­kä­vi­jöi­den avul­la käy­tös­tä pois­te­tut ma­te­ri­aa­lit ja raa­kaa­ineet saa­vat uu­den elä­män ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sen. Kel­lo­hal­liin ka­te­taan kol­men ruo­ka­la­jin hä­vik­ki­lou­nas noin 300 ruo­kai­li­jal­le. Lou­naan tuot­to lah­joi­te­taan ko­ko­nai­suu­des­saan John Nur­mi­sen Sää­tiöl­le Itä­me­ren suo­je­lu­työ­hön. Teu­ras­ta­mol­la lau­an­tai­na kel­lo 11–17.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.