Jo­ke­rit te­ki en­nä­tyk­sen

Hel­sin­ki­läi­set voit­ti­vat vie­rais­sa Trak­tor Tšel­ja­bins­kin maa­lein 0–3.

HS Metro - - FRONT PAGE - METRO HS

Jo­ke­rit voit­ti Trak­tor Tšel­ja­bins­kin vie­ras­ken­täl­lä maa­lein 0–3. Voit­to oli 12:s pe­räk­käi­nen KHL:ssä.

Hel­sin­gin Jo­ke­rit te­ki seu­raen­nä­tyk­sen ja ot­ti jo 12:nnen pe­räk­käi­sen voit­ton­sa KHL:ssä, kun se kaa­toi tiis­tai­na Trak­tor Tšel­ja­bins­kin vie­ras­ken­täl­lä maa­lein 3–0.

Jouk­ku­een täh­det oli­vat kah­des­ti osu­nut Matt­hew Gil­roy se­kä kaik­ki 27 lau­kaus­ta tor­ju­nut Ry­an Za­pols­ki.

Jo­ke­rien nuo­ri täh­ti­lai­tu­ri Ee­li Tol­va­nen ei täl­lä ker­taa on­nis­tu­nut maa­lin­teos­sa, mut­ta hän sai syöt­tö­pis­teen John Nor­ma­nin lau­ko­maan 2–0-osu­maan.

Jo­ke­rien lois­ta­vas­ti ko­ko al­ku­kau­den toi­mi­nut yli­voi­ma oli voi­ton avain myös tiis­tai­na. Jo­ke­rit käyt­ti kak­si en­sim­mäis­tä yli­voi­maa hyö­dyk­seen ja joh­ti 2–0 jo ajas­sa 6.42.

Pää­val­men­ta­ja Jukka Ja­lo­nen oli luon­nol­li­ses­ti tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen, vaik­ka ko­ti­jouk­ku­eel­la­kin oli omat laa­tu­paik­kan­sa ver­kon hei­lut­ta­mi­seen.

”Kah­den maa­lin joh­to vie­rais­sa on hy­vä. Pe­la­sim­me jär­ke­väs­ti ja Za­pols­ki pe­la­si hy­vin, kun oli muu­ta­ma pa­ha paik­ka omis­sa”, Ja­lo­nen kom­men­toi ot­te­lun jäl­keen Jo­ke­rien verk­ko­si­vuil­la.

”Py­rim­me voit­ta­maan yh­den pe­lin ker­ral­laan, mut­ta hie­noa, et­tä en­nä­tys on saa­vu­tet­tu.”

Jo­ke­rit jat­kaa Bob­rov-di­vi­sioo­nan sel­keä­nä kak­ko­se­na. Jouk- kue on voit­ta­nut kau­den 16 pe­lis­tä pe­rä­ti 14, ja pis­tei­tä on koos­sa 41. Lii­gan yk­kös­jouk­kue SKA Pie­ta­ri on to­sin ol­lut vie­lä va­kuut­ta­vam­pi, sil­lä se on voit­ta­nut kaik­ki 20 ot­te­lu­aan.

Jo­ke­rit on vii­mek­si hä­vin­nyt täl­lä kau­del­la 29. elo­kuu­ta, kun Dy­na­mo Mos­ko­va voit­ti ko­to- naan hel­sin­ki­läi­set maa­lein 2–1. Seu­raa­vak­si Jo­ke­rit koh­taa vie­rais­sa La­da Togliat­tin tors­tai­na en­nen pa­luu­ta ko­ti­jääl­le sun­nun­tai­na Sa­la­vat Ju­la­jev Ufaa vas­taan.

KHL:n run­ko­sar­jas­sa pe­la­taan 56 ot­te­lua. Ot­te­lu­tah­ti sar­jas­sa on tii­vis. Jo­ke­rit pe­laa 54 ot­te­lua en­nen kuin sar­ja on tauol­la olym­pia­tauon vuok­si 24. tam­mi­kuu­ta – 25. hel­mi­kuu­ta. Run­ko­sar­ja päät­tyy 1. maa­lis­kuu­ta.

Jo­ke­rit pe­laa nyt KHL:ssä nel­jät­tä kaut­taan. Edel­li­nen voit­toen­nä­tys syn­tyi jouk­ku­een pe­la­tes­sa SM-lii­gas­sa. Tuol­loin hel- sin­ki­läi­set ot­ti­vat 11 voit­toa pe­räk­käin kau­del­la 2004–2005.

”Hie­noa, et­tä en­nä­tys on saa­vu­tet­tu.” Jukka Ja­lo­nen

MIKKO TAIPALE

Jo­ke­rien pe­laa­jat juh­li­vat John Nor­ma­nin teh­tyä jouk­ku­een toi­sen maa­lin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.