Kor­kein oikeus vah­vis­ti Ka­rin van­keus­tuo­mion

HS Metro - - UUTISET -

Kor­kein oikeus (KKO) on hy­län­nyt kaik­ki va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­set niin kut­su­tus­sa Kul­ta­lam­pi-ju­tus­sa. Hel­sin­gin ho­vioi­keu­den hei­nä­kuus­sa 2017 an­ta­ma tuomio jää siis py­sy­väk­si.

Vyyh­den yti­mes­sä oli asun­too­sa­keyh­tiö Kul­ta­lam­pi Es­poon Lep­pä­vaa­ras­sa. Sii­tä pi­ti tul­la kor­kea­ta­soi­nen se­nio­ri­ta­lo, mut­ta se ei kos­kaan to­teu­tu­nut. Po­lii­si tut­ki hank­kee­seen liit­ty­nei­tä ta­lous­ri­ko­se­päi­ly­jä vuo- sien ajan.

Ho­vioi­keus tuo­mit­si hank­keen nel­jä vas­tuu­hen­ki­löä kah­des­ta tör­keäs­tä kir­jan­pi­to­ri­kok­ses­ta ja kah­des­ta tör­keäs­tä ve­lal­li­sen epä­re­hel­li­syy­des­tä. Li­säk­si kol­me heis­tä tuo­mit­tiin tör­keäs­tä ve­lal­li­sen pe­tok­ses­ta ja yk­si myös tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta.

Pi­sim­män van­keus­ran­gais­tuk­sen, vii­si vuot­ta eh­do­ton­ta, sai kiin­teis­töy­rit­tä­jä ja en­ti­nen es­poo­lai­nen ko­koo­mus­vai­kut­ta­ja Ilk­ka J. Ka­ri.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.