Asuk­kai­den mää­rä kas­vus­sa

HS Metro - - UUTISET -

Väes­tö kas­vaa Hel­sin­gis­sä 650 000:een asuk­kaa­seen vuo­teen 2019 men­nes­sä ja 775 000:een asuk­kaa­seen vuon­na 2050, ker­too Hel­sin­gin kau­pun­gin­kans­lian uusi väes­tö­en­nus­te. Jos en­nus­te teh­dään no­pean kas­vun vaih­toeh­ton mu­kaan, on Hel­sin­gis­sä vuon­na 2050 pe­rä­ti 860 000 asu­kas­ta. Täl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä vuo­sit­tai­sen väes­tön­kas­vun en­nus­te­taan ole­van Hel­sin­gis­sä 7 500–8 000 ih­mis­tä ja 2020lu­vul­la kes­ki­mää­rin 6 000 ih­mis­tä. Tä­män jäl­keen Hel­sin­gin väes­tön­kas­vu al­kaa hi­das­tua kuol­lei­den mää­rän kas­vaes­sa.

A

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.