Puo­lus­tus­mää­rä­ra­hat nouse­mas­sa

HS Metro - - UUTISET -

Tans­kan hal­li­tus ha­lu­aa kas­vat­taa puo­lus­tus­mää­rä­ra­ho­jaan 12,8 mil­jar­dil­la kruu­nul­la eli 1,7 mil­jar­dil­la eu­rol­la seu­raa­van kuu­den vuo­den ai­ka­na. Pää­mi­nis­te­ri Lars Løk­ke Ras­mus­sen ja puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Claus Hjort Fre­de­rik­sen esit­te­li­vät lin­jauk­sen kes­ki­viik­ko­na. En­si vuon­na ko­ro­tus oli­si 800 mil­joo­naa kruu­nua (107 milj. euroa), mis­tä se kas­vai­si vä­hi­tel­len. Vuon­na 2023 ta­so oli­si noin 20 pro­sent­tia ny­ky­ta­soa suu­rem­pi. Hal­li­tus ha­lu­aa mää­rä­ra­ho­jen nouse­van, kos­ka sen mu­kaan Ve­nä­jä on yhä aggres­sii­vi­sem­pi.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.