Mie­hil­lä nai­sia pa­rem­mat an­siot maa­jouk­ku­ees­sa

HS Metro - - URHEILU -

Nor­ja mak­saa vuo­den 2018 alus­ta nais- ja mies­jal­ka­pal­lo­maa­jouk­kueil­leen yh­tä suu­ren kor­vauk­sen.

Mi­ten asia on Suo­mes­sa ja min­kä­lai­set olo­suh­teet ja ra­hal­li­sen kor­vauk­sen Pal­lo­liit­to maa­jouk­kuei­den pe­laa­jil­le tar­jo­aa?

Pal­lo­lii­ton ja maa­jouk­kuei­den vä­li­set so­pi­muk­set ovat sa­lai­sia, mut­ta lii­ton pää­sih­tee­ri Marco Ca­sa­gran­de avaa pe­ri­aat­tei­ta ja mit­ta­luok­kaa. Mies­jouk­ku­een eri­lai­sis­ta bo­nuk­sis­ta ker­tyy hä­nen mu­kaan­sa vuo­si­ta­sol­la kes­ki­mää­rin noin 150 000–200 000 euroa, jos me­nes­tys on hy­vä. Nais­jouk­ku­eel­le me­nes­tys­bo­nuk­sia mak­se­taan kes­ki­mää­rin ”vii­si­nu­me­roi­nen sum­ma”.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.