KALLIO EI AJA KISAKUSKINA

HS Metro - - URHEILU -

Mi­ka Kallio jou­tui yl­lät­tä­vän pet­ty­myk­sen eteen, kun KTM­tal­li jul­kai­si kes­ki­viik­ko­na en­si kau­den Mo­toGP-tii­min­sä kul­jet­ta­jat. Itä­val­ta­lais­tal­li jat­kaa ny­kyis­ten teh­das­kul­jet­ta­jien­sa Pol Es­par­ga­ron ja Brad­ley Smit­hin kans­sa, ja tes­ti­kul­jet­ta­ja­na jat­ka­va Kallio saa ajet­ta­vak­seen kuusi vil­lin kor­tin ki­saa. Se­kä tal­lin et­tä Kal­lion tar­koi­tus oli saa­da suo­ma­lai­nen ki­sa­kus­kik­si en­si kau­del­le, mut­ta Smit­hin tiuk­ka ajo­so­pi­mus es­ti siir­ron. ”Kyl­lä­hän se v*tut­taa kai­kin puo­lin, et­tä ti­lan­ne me­ni tuo­hon, kun se­kä mi­nun et­tä tal­lin tah­to oli saa­da mi­nut ki­sa­kus­kik­si kau­del­le 2018”, Kallio kom­men­toi tie­dot­tees­sa.

Mi­ka Kallio.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.