Susan­na Mälk­ki jat­kaa HKO:ssa

HS Metro - - VIIHDE -

Hel­sin­gin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin yli­ka­pel­li­mes­ta­ri Susan­na Mälk­ki jat­kaa teh­tä­väs­sään ai­na­kin ke­vää­seen 2021. Mälk­ki aloit­ti HKO:n yli­ka­pel­li­mes­ta­ri­na syk­syl­lä 2016. Hä­nen kol­mi­vuo­ti­seen so­pi­muk­seen­sa si­säl­tyi kah­den vuo­den jat­ko-op­tio, jo­ka on nyt pää­tet­ty ot­taa käyt­töön. Mäl­kin ja HKO:n kon­sert­te­ja on kii­tel­ty laa­jas­ti. Hei­dän tors­tain kon­sert­tin­sa myös lä­he­te­tään suo­ra­na verk­ko­lä­he­tyk­se­nä Helsinki-ka­na­val­la osoit­tees­sa hel­sin­ki­ka­na­va.fi. Kon­sert­tien so­lis­ti­na on ve­nä­läi­nen obois­ti Alek­sei Ogrintšuk.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.