ELOKUVATEATTEREIHIN TULEE VIIKONLOPPUNA PERÄTI KAHDEKSAN UUTUUTTA

My Litt­le Po­ny -ani­maa­tio on yk­si en­si-il­tae­lo­ku­vis­ta.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Oli­si­vat­ko 1980-lu­vul­la tv:stä My Litt­le -po­ne­ja kat­sel­leet äi­dit ar­van­neet, et­tä sa­mat po­nit ovat tääl­lä vie­lä­kin? Elo­ku­van­te­ki­jät toi­vo­vat nyt, et­tä äi­dit me­ne­vät tyt­tä­ren kans­sa kat­so­maan lap­suu­ten­sa vaa­lean­pu­nai­sia pik­ku tai­ka­he­vo­sia. Jäl­ki siis muis­tut­taa ka­sa­riai­ko­ja ja tv-sar­jaa, ei­kä po­nien maa­il­man hah­mo­ja ole sor­kit­tu. Tut­tu­jen po­nien nis­kaan ry­säh­tää tai­vaal­ta sar­ve­ton yk­si­sar­vi­nen Tem­pest Sha­dow, jo­ka ha­lu­aa tai­ka­voi­man­sa ta­kai­sin. Niin­pä Twi­light Sparkle ja muut prin­ses­sat läh­te­vät ha­ke­maan apua uh­ma­ten Myrs­ky­ku­nin­gas­ta, jo­ka on ta­ri­nan ai­noa mies­hah­mo. Ja ”tyt­tö­jen” elo­ku­va tar­koit­taa siis si­tä, et­tä kun pi­täi­si tul­la toi­min­taa, nä­mä lait­ta­vat lau­luk­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.