YHDEN TEKIJÄN TUOMIO LYHENI

HS Metro - - UUTISET -

Kor­kein oi­keus (KKO) on ly­hen­tä­nyt yhden Tapanilan rais­kaus­ju­tus­sa tuo­mi­tun mie­hen tuo­mio­ta. Raiskaus ta­pah­tui Hel­sin­gin Tapanilan ju­na-ase­man lä­hel­lä maa­lis­kuus­sa 2015. KKO kat­soi, et­tä te­ko­het­kel­lä 18-vuo­tias Mus­ta­fa Nur Mo­ha­med oli syyl­lis­ty­nyt tör­keän rais­kauk­sen si­jas­ta rais­kauk­seen. Hä­net tuo­mit­tiin kah­den vuo­den ja kah­den kuu­kau­den eh­dot­to­maan van­keu­teen. Ran­gais­tus lyheni ho­vioi­keu­den tuo­mit­se­mas­ta kah­del­la kuu­kau­del­la. Kah­den te­ko­het­kel­lä alai­käi­sen tekijän ran­gais­tuk­sia ei muu­tet­tu.

Nai­nen rais­kat­tiin Tapanilan ase­ma­tun­ne­lis­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.