Epäil­lyn mie­len­ti­la tut­ki­taan

HS Metro - - UUTISET -

Var­si­nais-Suo­men kä­rä­jä­oi­keus on mää­rän­nyt Tu­run puu­ko­tuk­ses­ta epäil­lyn mie­hen mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen. Pyyn­nön oli teh­nyt mie­hen puo­lus­tus. Puu­ko­tus­ten tut­kin­ta on vie­lä kes­ken ja niis­tä epäil­lään ma­rok­ko­lais­ta Ab­der­rah­man Boua­na­nea. Boua­na­ne puu­kot­ti 18. elo­kuu­ta Tu­run kes­kus­tas­sa kym­men­tä ih­mis­tä. Kak­si nais­ta kuo­li ja kahdeksan ih­mis­tä louk­kaan­tui. Po­lii­si on ai­em­min ker­to­nut, et­tä tekijän jäl­jil­tä löy­det­tiin ma­ni­fes­ti, jon­ka hän oli jul­kais­sut pi­ka­vies­ti­pal­ve­lus­sa. Mie­hen epäil­lään omak­su­neen Isi­sin ideo­lo­gi­aa.

A

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.