Sai­ras koi­ra oi­keut­taa va­paa­seen

HS Metro - - UUTISET -

Ita­lias­sa saa­tiin mie­len­kiin­toi­nen en­nak­ko­ta­paus, kun roo­ma­lai­soi­keus päät­ti, et­tä sai­raan koi­ran hoi­ta­mi­nen on riit­tä­vä syy pal­kal­li­seen va­paa­seen. Ylio­pis­ton tut­ki­ja­na Roo­mas­sa työs­ken­te­le­vä nai­nen tar­vit­si va­paa­ta, kos­ka hä­nen koi­ran­sa oli me­nos­sa leik­kauk­seen kur­kun­pään hal­vauk­sen vuok­si.

Yk­sin asu­va omis­ta­ja ei oli­si saa­nut koi­ral­leen jär­jes­tet­tyä tar­vit­ta­vaa hoi­toa il­man va­paa­ta. La­ki­asiois­sa hän­tä aut­toi eu­roop­pa­lai­sen eläin­suo­je­lu­jär­jes­tön ita­lia­lais­haa­ra ja sen asia­na­ja­ja.

Asia­na­ja­jan mu­kaan nai­nen oli­si syyl­lis­ty­nyt Ita­lian lain mu­kaan ri­kok­seen, mi­kä­li hän ei oli­si hoi­ta­nut koi­raan­sa asian- mu­kai­ses­ti.

Näin ol­len nai­sen työ­nan­ta­ja­na toi­mi­va yli­opis­to oli­si siis pa­kot­ta­nut nai­sen te­ke­mään ri­kok­sen, jos se ei oli­si myön­tä­nyt hä­nel­le pal­kal­lis­ta va­paa­päi­vää, asia­na­ja­ja kat­soi.

Tuo­ma­ri oli oi­keu­den­käyn­nin päät­teek­si sa­maa miel­tä ja mää­rä­si ylio­pis­ton myön­tä­mään nai­sel­le kak­si pal­kal­lis­ta va­paa­päi­vää ”tär­kei­siin syi­hin tai per­he­syi­hin” pe­rus­tuen.

”Nyt sa­mas­sa ti­lan­tees­sa ole­vil­la on käy­tös­sään tär­keä en­nak­ko­ta­paus”, eläin­suo­je­lu­jär­jes­tö La­vin joh­ta­ja Gian­lui­gi Fe­licet­ti sa­noo ita­lia­lais­leh­ti La Pres­sel­le.

Mies is­tui koi­ran­sa kans­sa Roo­mas­sa elo­kuus­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.