KRIM PÄÄ­SI KUVITUKSEEN

HS Metro - - UUTISET -

Ve­nä­jän kes­kus­pank­ki julkaisi tors­tai­na vi­ral­li­ses­ti uu­det 200 ja 2 000 ruplan se­te­lit. Kah­den­sa­dan ruplan eli ny­ky­ar­vol­taan va­jaan kol­men eu­ron se­te­lis­sä ko­mei­lee tai­tei­li­jan nä­ke­mys Se­vas­to­po­lis­ta Kri­min nie­mi­maal­ta. Se­te­lin etu­puo­lel­la on ku­vat­tu Se­vas­to­po­lin edus­tal­le 1905 pys­ty­tet­ty Upon­nei­den lai­vo­jen muis­to­merk­ki. Kään­tö­puo­lel­la on Se­vas­to­po­lin an­tii­kin ai­kai­sen edel­tä­jän Tau­rien Kher­so­ne­so­sin rau­niot. Kes­kus­pank­ki il­moit­ti va­lin­neen­sa ai­heet ylei­söää­nes­tyk­sen pe­rus­teel­la. Venäjä mie­hit­ti Uk­rai­naan kuu­lu­van Kri­min nie­mi­maan 2014. Se­vas­to­po­lin alue oli Ve­nä­jäl­lä ai­em­min vuok­ral­la lai­vas­to­tu­ki­koh­dan vuok­si.

Va­lo­ku­vaa­ja ikuis­ti 200 ruplan se­te­lin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.