SANDELL EI EH­KÄ KISAA AVAUKSESSA

HS Metro - - UUTISET -

Alp­pi­hiih­tä­jä Marcus Sandell tais­te­lee ai­kaa vas­taan en­nen Pyeongc­han­gin en­si tal­ven olym­pia­lai­sia kun­tou­tues­saan sel­kä­leik­kauk­ses­ta. Vii­me tam­mi­kuus­sa San­del­lin sel­kään teh­tiin ns. luu­du­tus­leik­kaus, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli vah­vis­taa ala­sel­kää. Li­säk­si hä­nel­le teh­tiin huh­ti­kuus­sa lonk­ka­leik­kaus, jos­sa kor­jat­tiin siel­tä löy­ty­nyt re­peä­mä. Suk­sil­le Sandell pa­la­si syys­kuun alus­sa, ja nyt ta­ka­na on kol­me lu­mi­lei­riä Kes­ki-Eu­roo­pas­sa. Pa­luu maa­il­mancu­piin on yhä au­ki. To­den­nä­köi­ses­ti se ei ta­pah­du vie­lä en­sim­mäi­ses­sä osa­kil­pai­lus­sa Itä­val­lan Söl­de­nis­sä run­saan kah­den vii­kon ku­lut­tua.

Marcus Sandell.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.