PSG:n joh­ta­jaa koh­taan kor­rup­tio­epäi­ly

HS Metro - - UUTISET -

Sveit­sis­sä on käyn­nis­tet­ty ri­kos­tut­kin­ta kah­ta mer­kit­tä­vää jal­ka­pal­lo­vai­kut­ta­jaa ja -joh­ta­jaa vas­taan. Pa­ris St. Ger­mai­nin pu­heen­joh­ta­jaa Nas­ser Al-Khe­lai­fi ja Fi­fan en­tis­tä pää­sih­tee­riä Je­ro­me Valc­ke epäil­lään kor­rup­tios­ta jal­ka­pal­lon MM-ki­so­jen me­dia­oi­keuk­sien myyn­nis­sä.

Sveit­sin syyt­tä­jän­vi­ras­to aloit­taa tut­kin­nan, jos­sa ky­sei­set hen­ki­löt ja Nas­ser Al-Khe­lai­fin mo­ni- kan­sal­li­nen yh­tiö Bein Me­dia Group LLC ovat epäil­ty­nä vää­rin­käy­tök­sis­tä.

Nas­ser Al-Khe­lai­fi.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.