Vain JYP ja Tap­pa­ra jat­koon CHL:ssä

HS Metro - - UUTISET -

Jää­kie­kon Mes­ta­rien lii­gan (CHL) al­ku­loh­kot päät­tyi­vät kes­ki­viik­ko­na. Suo­men vii­des­tä jouk­ku­ees­ta ai­noas­taan Tap­pa­ra ja JYP sel­vi­si­vät 16 jouk­ku­een jat­ko­pe­lei­hin. HIFK:n, KalPan ja TPS:n pe­lit päät­tyi­vät al­ku­loh­koon. Ruot­sis­ta jat­koon ete­ni nel­jä jouk­kuet­ta ja Sveit­sis­tä se­kä Ts­he­kis­tä kol­me. Pu­do­tus­pe­lien ot­te­lu­pa­rit ar­vo­taan tä­nään. Vii­me kau­del­la Mes­ta­rien lii­gas­sa pe­la­si 48 jouk­kuet­ta, jois­ta 32 ete­ni jat­koon. Tuol­loin kaik­ki kahdeksan suo­ma­lais­jouk­kuet­ta sel­vi­si pu­do­tus­pe­lien en­sim­mäi­sel­le kier­rok­sel­le. Yk­si­kään suo­ma­lais­jouk­kue ei yl­tä­nyt vii­me kau­del­la nel­jän­nes­vä­lie­riä pi­tem­mäl­le. Mes­ta­rien lii­gan voit­ti tuol­loin Frö­lun­da.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.