10 ky­sy­mys­tä

HS Metro - - HUPIKLUBI -

Mi­kä maa on tuo­min­nut suo­ma­lais­toi­mit­ta­ja Ay­la Al­bay­ra­kin pois­sao­le­va­na van­keu­teen?

Min­kä kah­den pörs­siyh­tiön pää­omis­ta­jia oli toi­mit­ta­ja Niklas Her­lin (1963–2017)?

Mi­kä hen­ki­lö­tun­nuk­sen merk­ki tar­koit­taa 1800-lu­vul­la syn­ty­nei­tä?

Mi­kä maa voit­ti Suo­men kar­sin­ta­loh­kon jal­ka­pal­lon mies­ten MM-ki­soi­hin vuon­na 2017?

Min­kä maan me­tal­liyh­tiöi­tä on Ko­be Steel? On­ko bor­re­lioo­siin ro­ko­tet­ta? Mis­sä kun­nas­sa si­jait­see lou­hin­ta­mää­ril­tään Suo­men suu­rin kai­vos Ke­vit­sa?

Kuin­ka suu­ri on Jen­ny ja Ant­ti Wi­hu­rin ra­has­ton Si­be­lius-pal­kin­to?

Kuin­ka mon­ta jää­kie­kon NHL-seu­ro­ja on yh­teen­sä?

Mi­kä on lub­ri­kant­ti?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.