Suo­ma­lais­fa­ni te­ki Kent-kir­jan

HS Metro - - WKD -

Tä­nään jul­kais­ta­va Du & jag Kent -on Han­nu Lin­ko­lan kir­joit­ta­ma muo­to­ku­va ruot­sa­laisbän­di Ken­tis­tä, jo­ka kas­voi il­miök­si Poh­jois­mais­sa vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa. Kent lo­pet­ti yli 20-vuo­ti­sen uran­sa isoon pää­tös­kier­tee­seen vii­me syk­sy­nä. Lin­ko­la kä­vi kat­so­mas­sa Ken­tiä kier­tu­eel­la kym­me­nen ker­taa jäl­jit­täen sa­mal­la omia muis­to­jaan lä­hes 20 fa­ni­vuo­ten­sa ajal­ta. Lin­ko­la tun­ne­taan muun muas­sa Nuor­ga­miin ja Soun­diin kir­joit­ta­mis­taan musiik­kies­seis­tä ja ar­viois­ta. Kir­jan­jul­kis­tus­ti­lai­suus on Hel­sin­gis­sä Bar Loo­ses­sa per­jan­tai­na kel­lo 18–21. Lin­ko­lan bän­di Tönt soit­taa vuo­den 1997 lä­pi­mur­to­le­vyn Iso­lan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.