Mikko Joen­suu avaa uu­den sar­jan

HS Metro - - WKD -

Sä­vel­tä­jä Mikko Joen­suun kon­sert­ti aloit­taa Kias­ma-teat­te­rin uu­den Esi­tys nyt -sar­jan, jos­sa kes­kiös­sä ovat esit­tä­vien tai­tei­den, ti­lan ja vi­su­aa­lis­ten tai­tei­den ris­tey­mät. Joen­suun ja vi­sua­lis­ti Joo­nas Tik­ka­sen yh­teis­työ al­koi vuon­na 2016 Jo­han­nek­sen kir­kon Amen 1 -le­vy­jul­kai­su­kon­ser­tis­ta ja on jat­ku­nut tii­viis­ti sen jäl­keen. Ab­strak­te­ja muo­to­ja se­kä en­nal­ta ku­vat­tua vi­deo­ma­te­ri­aa­lia yh­dis­te­le­vän kon­ser­tin kes­kiös­sä ovat musii­kil­li­nen, ti­lal­li­nen se­kä vi­su­aa­li­nen il­mai­su. Kias­ma-teat­te­ris­sa 14.10. klo 18 ja 15.10. klo 15. Li­put 15/12 eu­roa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.