Kaik­ki kyp­säs­tä kai­puus­ta

HS Metro - - WKD -

ky­lään Long Is­lan­dil­la. Vie­lä ker­ran, kuin sil­loin en­nen.

Kai­ken kyp­sän kai­puun ohel­la Sch­lön­dorf­fia tun­tu­vat kiin­nos­ta­neen asu­mi­sen ja va­ral­li­suu­den erot. Pää­hen­ki­lö Max kut­suu it­se­ään köy­häk­si kir­jai­li­jak­si. Hä­nen vai­mon­sa ( Susan­ne Wolff ) asuu man­hat­ta­ni­lais­mur­jus­sa sa­mal­la, kun asia­na­ja­ja- ek­sä kat­se­lee kau­pun­gin ul­ko­puo­lel­ta kal­lii­ta luk­sus­ta­lo­ja.

Sel­lais­ta siis pin­nan al­la, pääl­le päin ol­laan hm, sees­tei­siä. Eu­roo­pan nais­näyt­te­li­jöi­den kär­ki­kaar­tiin kuu­lu­va Ni­na Hoss vai­kut­taa ai­na vä­hän va­rauk­sel­li­sel­ta, mut­ta täs­sä hän on si­tä syys­tä­kin. Ja se­li­tys on hur­ja, ei yh­tään sees­tei­nen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.