Maa­lais­vel­jet ja -sis­ko

HS Metro - - WKD -

laa kym­me­nen vuo­den pois­sao­lon jäl­keen, juu­ri kun pi­täi­si teh­dä pää­tök­siä su­vun vii­ni­ti­lan jat­ka­mi­ses­ta isän kuo­le­man jäl­keen.

Ris­ti­rii­to­jen rii­vaa­ma Jean il­moit­taa sis­kol­leen (Ana Gi­rar­got), et­tei piit­taa ko­ko ti­las­ta, mut­ta rai­vo­aa seu­raa­vak­si naa­pu­ril­le rak­kai­den ry­pä­lei­den myr­kyt­tä­mi­ses­tä.

Vii­nin li­säk­si maal­ta ja mul­lal­ta mais­tu­va elo­ku­va kä­sit­te­lee epä­muo­di­kas­ta tee­maa ja pe­rään­kuu­lut­taa yh­tei­söl­li­syyt­tä – maal­la ja muu­al­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.